โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Details of Personnel

thumbnail

Name Surnameนายยงยุทธ คำอ้วน

Personnel groups

Positionผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์

Detail

Address

Phone

Email

^