โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

E-Document

Document number Detail Download (File size) Uploaded by Last updated
E-0023 สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.pdf สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ของโรงเรียนศรีสังวาลยืเชียงใหม่ (1.23 MB) cac2539 stAsia/Bangkokp 2019
E-0022 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มา.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (75.37 KB) cac2539 stAsia/Bangkokp 2019
E-0021 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (129.7 KB) cac2539 stAsia/Bangkokp 2019
E-0020 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร รับสมัครจำนวน ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (1) งานเกษตร เพศชาย จำนวน 2 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่บริบาล เพศชาย จำนวน 1 อัตรา (269.3 KB) cac2539 stAsia/Bangkokp 2018
E-0019 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (123.01 KB) cac2539 J0000001 2018
E-0018 ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.pdf ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point เรื่อง ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 สำหรับนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (46.79 KB) cac2539 Janam70 2018
E-0015 การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม.pdf การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point (46.79 KB) cac2539 Jam1 2018
E-0002 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557.pdf ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557 (599.36 KB) kapoepe22 JanuaryAsia/Bangkokb 2015
E-0009 7Science.pdf (170.84 KB) cac2539 Jam1 2015
E-0003 1Art.pdf (162.46 KB) cac2539 41970v 2014
E-0014 12Schedule of classes ILC b.pdf (195.55 KB) cac2539 41970v 2014
E-0013 11Schedule of classes a.pdf (262.03 KB) cac2539 41970v 2014
E-0012 10Thai.pdf (175.3 KB) cac2539 41970v 2014
E-0011 9Technology-ปวช.pdf (204.55 KB) cac2539 41970v 2014
E-0010 8Social ed.pdf (171.4 KB) cac2539 41970v 2014
E-0008 6Rehab-Guidance.pdf (177.06 KB) cac2539 41970v 2014
E-0007 5multiple disorder.pdf (196.67 KB) cac2539 41970v 2014
E-0006 4Math.pdf (182.56 KB) cac2539 41970v 2014
E-0005 3Health ed.pdf (170.56 KB) cac2539 41970v 2014
E-0004 2English.pdf (176.62 KB) cac2539 41970v 2014
1
^