โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ข่าวสารทั่วไป

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562

04 Jun 2019 0 351

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”

25 Apr 2019 0 163

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAND 2019 “ศักยภาพไร้ขีดจำกัดจัด”

ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23 Feb 2019 0 154

คณะครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562

15 Jan 2019 0 173

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

05 Dec 2018 0 179

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติประจำปีการศึกษา 2561

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”
นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

01 Dec 2018 0 242

นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมกันจัด กิจกรรม “ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม”

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018
นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

17 Nov 2018 0 442

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชม งานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 World Robot Olympiad Thailand 2018

ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ
ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ

17 Nov 2018 0 186

ในวันที่ 16 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ ศน.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ School Partner ( SP) จากบริษัททรูฯ

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

07 Sep 2018 0 333

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ
ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ

12 Aug 2018 0 173

ชมรม ช้อปเปอร์ เชียงใหม่ ร่วมทำความดีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ และ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รวมกันจัดกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของให้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ

กิจกรรม '' วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ '' และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม '' วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ '' และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 Aug 2018 0 313

กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ และอาชีพ "โรงเรียนคุณธรรม ตามรอยสมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานโดมกิจกรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ และอาชีพ "โรงเรียนคุณธรรม ตามรอยสมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานโดมกิจกรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

06 Aug 2018 0 228

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ และอาชีพ โรงเรียนคุณธรรม ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานโดมกิจกรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช

06 Aug 2018 0 236

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและ การเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2

06 Aug 2018 0 727

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 เพื่อนำความรู้มาใช้เป็แนวทางในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 งานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย
ร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 งานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย

04 Aug 2018 0 936

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสัววาลย์เชียงใหม่ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 งานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

22 Jun 2018 0 903

กิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันใกล้ชิด ความกตัญญูรู้คุณ ความรัก ความเมตตา ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงถึงสาระที่เป็นคติคำสอนใจ ระหว่างครูกับศิษ

จุ้มสะหลีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จุ้มสะหลีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

27 Apr 2018 0 466

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโสสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 6 ประจำปี 2561 จุ้มสะหลีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
กิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

12 Mar 2018 0 670

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท้าท้ายและต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ เด็กๆได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ และซึมซับ

^