โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ร่วมการแข่งขัน ฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 ABILYMPICS THAILAN

^