โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ป้ายกำกับ ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2
ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2

21 ก.พ. 2563 0 803

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

1
^