โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2

ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โดยนางพวงทอง ศรีวิลัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ
School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต2  
เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ของ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^