โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน
ของโรงเรียน นายณัฐมัย แก้วหล้า  และ นาย อาเบต  บัวดอกตูม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
จากการ “แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
จากผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ 80 ทีม จากทั่วประเทศ
โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นการแข่งขันร่วมกับนักเรียนปกติ  
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ถือเป็นทีมเดียว
ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเข้าร่วมแข่งขันในรายการ

ประมวลภาพกิจกรรม...  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^