โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นำโดย นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น ทางคณะได้เยี่ยมชมสวนของพ่อ แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน และ บรรยากาศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ชมการแสดงบริเวณลานสวนหย่อม โดยมีวงดนตรีศรีสังวาลย์แบรนด์บรรเลงตลอดการเยี่ยมชม การแสดงต้อนรับในชุดฟ้อนขันดอก และ นิทรรศการงานอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และ ปิดท้ายด้วยการแสดง I'M The Little Wheels ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การนิเทศ แนะนำ และประเมินสถานศึกษา มา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน

ประมวลภาพกิจกรรม...

Related

^