โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีมอบสนามเปตองและสนามเด็กเล่น ลานเติมสุข

ในวันที่  20 มกราคม  2563 นางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม คณะครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
ได้ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารและคณะจากบริษัทเชลล์   บริษัท ซีบีอาร์อี จำกัด 
บริษัท อาร์ทีเลียดอนเนอสโตน จำกัด  
ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
STEAM to Smart Farm นิทรรศการอาชีพของนักเรียน 
และ ในภาคบ่าย
  มีพิธีมอบสนามเปตองและสนามเด็กเล่น ลานเติมสุข ณ ลานเติมสุข
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
โดยมี คณะผู้บริหารจากบริษัทเชลล์
และนางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
ร่วมตัดริบบิ้นเปิด 
"ลานเติมสุข"  และ โยนลูกเปตอง เปิดสนาม

มีการแข่งขันเปตอง ระหว่าง คณะบริษัทเชลล์ และ คณะครูนักเรียน
ของโรงเรียน
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และ การแสดงดนตรี ของวงดนตรีศรีสังวาลย์เชียงใหม่แบนด์
ตลอดกิจกรรม   
ประมวลภาพกิจกรรม..

Related

^