โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคล  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล  ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^