โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Details of Personnel

thumbnail

Name Surnameนายพงศ์ชัย เชยโต

Personnel groups

Positionพี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์

Detail

Address

Phone

Email

^