โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”
ให้กับ นักเรียนโรงเรียนศรีสวังวาลย์เชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคของขวัญ ของรางวัล
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ให้กับน้อง ๆ ผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือ สุขภาพ ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ จุดรับบริจาคของขวัญ (ห้องพัสดุ)
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ครูนิชาภัทร  โทร. 083-569-7768
 

Related

^